przejdz dalej

-REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KJC Krzysztof Cegiełkowski

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla KJC Krzysztof Cegiełkowski (NIP 9512162549) (dalej: „KJC”) priorytetem. Dlatego też, pragniemy wskazać, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić Państwu ochronę Państwa danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań na najwyższym poziomie.

Niniejszy dokument ma na celu poinformować klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i  kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z wymogami obowiązującym od  25  maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest KJC  

Administrator Danych odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezpieczeństwo Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych na bieżąco wprowadzony wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływ oraz dostęp do posiadanych informacji, tak aby odpowiadały one wymogom prawa prawem oraz najlepszym standardom w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów IT.

 

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe klientów

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia przez nas usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz dłużej zgodnie z przepisami prawa lub w zakresie wyrażonej zgody.

 • Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.

Dane przetwarzane w celu możliwości świadczenia usług oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów przetwarzane są przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, jednak nie której niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie).

 • Informacje o kontrahentach

Dane  przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości

 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym instytucjom realizującym zadania w obrocie finansowym.

Informacja o Prawach osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi stworzony został wzór wniosku, za pomocą którego należy wystąpić z o realizację swoich praw. Wniosek można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony.

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: dane@swiatokapow.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.

Państwa wnioski będą realizowane maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

W ramach realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem  25 maja 2018r. i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.

 

 

-ZGŁOSZENIA REALIZACJI PRAW Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH - DO POBRANIA:

http://www.swiatokapow.pl/zgloszenie.docx

 

 

-INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ KJC Krzysztof Cegiełkowski

 

Szanowni Państwo informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) KJC Krzysztof Cegiełkowski (NIP 9512162549) dalej jako Administrator Danych lub KJC. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych KJC ul.Puławska 270/50 02-819 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email dane@swiatokapow.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Podanie danych jest konieczne w celu świadczenia usług przez KJC  .

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji zamówienia
 2. rozpatrzenia reklamacji
 3. marketingowych
 4. zabezpieczenie mienia KJC
 5. statystycznych.

 

Jednocześnie osoba przyjmuje do wiadomości, że dane mogą być przetwarzane w celach zapewnienia ciągłości świadczenia usług, w szczególności do realizacji celów określonych w punkach 1-4, a także marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora Danych.

 

Podmioty którym dane osobowe mogą być przekazywane

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa lub do wycofania zgody (o ile przeważnie odbywa się za zgodą Osoby), a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych.

 

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może zostać ona w każdym momencie cofnięta.

 

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright by Świat Okapów All rights reserved.

Akceptowane płatności: pobranie, przelew tradycyjny, przelew online, płatność przy odbiorze osobistym
Płatności
X

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.

Wczytywanie strony..

Loader